Program jest napisany w LaTeXu w postaci pliku źródłowego testy.tex. Instrukcja jest w środku pliku wyprocentowana. Program jak i jego fragmenty można używać, modyfikować, przerabiać bez żadnych ograniczeń. Autor będzie wdzięczny za uwagi przesłane pod adresem j-rusinek@o2.pl
Program do obróbki egzaminu
Program do tworzenia testów wersja 15.10.2015
Program do tworzenia testów wersja pierwsza