Makra stworzone na zajęciach 14 XI 2021 *** Co robiliśmy 14 XI 2021 ćwiczenia *** Co robiliśmy 14 XI 2021 wyklad *** OpenOfficePortable***

Zadania zaliczeniowe z badań operacyjnych X 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. ***

Przykładowe rozwiązania zadań zaliczeniowych *** Makra do do rozwiązywania zadań zaliczeniowych programem solver
*** Co robiliśmy 10 I 2021 *** Co robiliśmy 13 XII 2020 *** Co robiliśmy 15 XI 2020 *** Co robiliśmy 25 X 2020 *** Badania operacyjne-przykłady metody symplex *** Podręcznik badania operacyjne