Zadania zaliczeniowe z matematyki dla grupy 49AC 2w1 do indywidualnego zaliczenia semestru pierwszego niestacjonarne

Zadania zaliczeniowe z matematyki dla grupy 49AA 2w1 do indywidualnego zaliczenia semestru pierwszego stacjonarne

Zadania zaliczeniowe z matematyki dla I semestru 2019/20 studia niestacjonarne. Kogo nie ma na liscie zglasza sie po przydzial na zajeciach. Zadania oddajemy na cwiczeniach w terminie uzgodnionym z prowadzacym ćwiczenia.

Zadania zaliczeniowe z matematyki dla I semstru 2019/20 studia stacjonarne. Kogo nie ma na liście zglasza sie po przydzial na zajeciach. Zadania oddajemy w terminiach: 1-6 16 I 2020, 7-12 ostatnie zajcia.

Przykladowe zestawy egzaminacyjne.

Podstawowe wzory ze statystyki opisowej

Przykladowy egzamin z matematyki

Przykladowy egzamin ze statystyki opisowej

Makra ze statystyki opisowej do arkusza kalkulacyjnego - openoffice calc

Podrcznik z matematyki