INFORMACJE DOT. ZALICZENIA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE


Wyniki egzaminu z dnia 16.02.2019.


Zadania zaliczeniowe wnioskowanie statystyczne studia niestacjonarne X 2018


Zadania zaliczeniowe statystyka matematyczna studia niestacjonarne dla osób uzupelniających przedmiot


Wyniki punktowe testu ze statystyki matematycznej z dnia 2018-02-09.


UWAGA. Osoba o nr albumu 62708 złożyła egzamin razem z pracą domową i dopiero teraz przy sprawdzaniu prac domowych do niego dotarłem. Uzyskała 3,019 p.

Wyniki punktowe egzaminu ze statystyki matematycznej 29.01.2017. Ostateczne oceny zostaną "podliczone" po uwzględnieniu pozostałych elementów aktywności studentów w czasie semestru. Student nr 68096 jest na końcu, bo pomylił numer indeksu przysparzając mi dodatkowo pół godziny pracy!
Wyniki punktowe egzaminu statystyka matematyczna 6.02.2016 cz. II; studia niestacjonarne.

Wyniki punktowe egzaminu statystyka matematyczna 23.01.2016 cz. I; studia niestacjonarne. Jedna z pan podala zly numer indeksu 65882. Ten numer ma kto inny. Do wyjasnienia sprawy pani ma chwilowy numer 658820.
========================================
Wyniki zaliczenia 18 XI 2015 studia stacjonarne
elementy statystyki matematycznej - podręcznik
zadania ze statystyki matematycznej z rozwiÄ…zaniami
przykładowy egzamin
tablice statystyczne
makra arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań